verum odszkodowania

Zadzwoń. Przyjedziemy i załatwimy formalności za Ciebie

W Twoim imieniu wystąpimy o:

  • Zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia
  • Rentę na zwiększone potrzeby, utracone zarobki
  • Odszkodowanie za śmierć osoby Ci bliskiej
  • Zwrot kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną
  • Odszkodowanie za zniszczone mienie

Każdy kto w wyniku wypadku został poszkodowany, może żądać odszkodowania z ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OC pełni ochronę wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jako ruch pojazdu rozumie się także wsiadanie i wysiadanie, załadunek i wyładunek, krótkotrwały postój na trasie, garażowanie.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne – to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe i są nim objęci wszyscy, którzy posiadają pojazd mechaniczny. Ubezpieczenie chroni przed skutkami materialnymi spowodowanych przez siebie wypadków.