O nas

Działamy dla Twojego dobra!

Mamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie odszkodowawczym oraz prawnym. Zajmiemy się Twoją sprawą od początku aż do uzyskania satysfakcjonującego Ciebie zadośćuczynienia finansowego. Zapewniamy bezpłatne porady prawne. Wnoszenie spraw do sądów, gdzie będziemy Cię reprezentować.

wypadki komunikacyjne

szkody osobowe: złamania, skręcenia, zgon i renty dla rodzin, renty dla poszkodowanych,

szkody na pojeździe: zaniżona wycena pojazdu, darmowy wynajem pojazdów zastępczych dla poszkodowanych z tytułu oc sprawcy,

wypadki w pracy :

bhp, reprezentowanie poszkodowanego pracownika wobec pracodawcy, ubezpieczenia życiowe i zdrowotne z zus : świadczenia rentowe, odszkodowania,

szkody majątkowe:

zalania mieszkań domów garaży, pożary, awarii części technicznych budynków np. windy i szkody z nimi związane

uszkodzenia ciała: 

potknięcia, zwichnięcia, złamania , pogryzienia podrapania przez zwierzęta,

wypadki rolnicze:

wszelkiego rodzaju zdarzenia w gospodarstwach rolnych z udziałem maszyn rolniczych, zwierząt domowych i hodowlanych,

Jak działamy:

Nasze honorarium to procentowe wynagrodzenie od sumy, jaką uzyskamy w Państwa imieniu od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Honorarium płatne jest dopiero po odzyskaniu odszkodowania, staramy się więc jak najszybciej zakończyć sprawę i uzyskać dla Państwa jak najwyższą kwotę.

W Państwa imieniu występujemy przed ubezpieczycielami w sprawach dotyczących likwidacji szkód.

Ustalamy wartość odszkodowania w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, zadośćuczynieniem za ból i cierpienia, jak też w przypadku śmierci osoby bliskiej.

Pomagamy w sprawach spornych związanych z zaniżeniem odszkodowania lub odmową wypłaty, jak również służymy pomocą w zgłoszeniu roszczeń do ubezpieczyciela.

Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół ludzi posiadających wieloletnie doświadczenie w likwidacji szkód oraz rozległą wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów ubezpieczeniowych

Poprzez wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie odszkodowawczym oraz prawnym gwarantujemy profesjonalne podejście do każdej szkody od samego początku tj. Reprezentowanie poszkodowanego w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi, podejmowanie działań negocjacyjnych a w efekcie końcowym poprzez przeprowadzenie całego postępowania sądowego łącznie z częścią z zakresu sprawy karnej , z tytułu oc sprawcy ,wypadku w pracy (bhp) , ubezpieczen życiowych i zdrowotnych (zus), majątkowych (zalane mieszkanie, wypadek z powodu pożaru, awarii części technicznych budynków np. Windy)

Zapraszamy do nas

Oddział Gdynia
ul. Spacerowa 81/16
81-521 Gdynia
tel: +48 606 455 765
e-mail: biuro@verumodszkodowania.pl
NIP: 821-144-35-20

Oddział Siedlce
Błonie 13/35
08-110 Siedlce
tel: +48 606 455 765
e-mail: biuro@verumodszkodowania.pl
NIP: 821-144-35-20