Jak działamy:

Nasze honorarium to procentowe wynagrodzenie od sumy, jaką uzyskamy w Państwa imieniu od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Honorarium płatne jest dopiero po odzyskaniu odszkodowania, staramy się więc jak najszybciej zakończyć sprawę i uzyskać dla Państwa jak najwyższą kwotę.

W Państwa imieniu występujemy przed ubezpieczycielami w sprawach dotyczących likwidacji szkód.

Ustalamy wartość odszkodowania w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, zadośćuczynieniem za ból i cierpienia, jak też w przypadku śmierci osoby bliskiej.

Pomagamy w sprawach spornych związanych z zaniżeniem odszkodowania lub odmową wypłaty, jak również służymy pomocą w zgłoszeniu roszczeń do ubezpieczyciela.

Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół ludzi posiadających wieloletnie doświadczenie w likwidacji szkód oraz rozległą wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów ubezpieczeniowych

Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne

Na każdego właściciela pojazdu mechanicznego nałożony jest obowiązek posiadania aktualnego OC. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe i są nim objęci wszyscy, którzy posiadają pojazd mechaniczny.

Odszkodowanie za wypadki w pracy

Większość pracodawców dbając o swoje mienie posiada ubezpieczenie OC.

Odszkodowanie za wypadki w rolnictwie

W myśl prawa każdy rolnik posiadający mechaniczne maszyny rolnicze (np.traktor,kombajn,przyczepa itp.)zobowiązany jest do posiadana ubezpieczenia OC.

Odszkodowanie za błędy medyczne

Wszystkie placówki medyczne poosiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej(OC)

Odszkodowania za szkody rzeczowe

Szkody rzeczowe powstałe z tytułu wypadku komunikacyjnego pokrywane są z OC sprawcy zdarzenia.
Szkody rzeczowe powstałe z tytułu osób trzecich naprawiane są na drodze powództwa cywilnego.

Samochód zastępczy

Chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom klientów wprowadziliśmy usługę DARMOWEGO SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO.Jeżeli Państwa samochód nie może uczestniczyć w ruchu drogowym z powodu uszkodzeń możemy udostępnić Państwu samochód zastępczy na okres likwidacji szkody.